قرية فيلباند

روستای فیلبند از زیباترین روستاهای مرتفع در استان مازندران است.

شلال الجنية

آبشار آب‌پری در منطقه آب‌پری مازندران قرار دارد؛ منطقه‌ای گردشگری و

بحيرة إليمالات

دریاچه الیمالات به‌دلیل قرارگیری در دل جنگل، مناطق استوایی را در ذهن